Интернетда пул ишлаш. Wmmail

пул ишлаш

Wmmail энг биринчи яратилган пул ишлаш платформаларидан бири. Ушбу сайт 2004 йилдан буён фаолият юритиб келмоқда. Бу ерда пул ишлаш ҳам жуда хисобланади. Бунинг учун сизда электрон почта ва бўш вақт бўлса кифоя. Хар бир пул ишлаш имконияти мавжуд бўлган сайтдан эхтиёткорлик билан ёндашиш лозимдир. Пул ишлаш мумкин бўлган сайтнинг ишончлилигини исботловчи нарса бу вақтдир.

Wmmail шу кунга қадар фаолият юритиб 7 миллион доллардан ортиқ тўловларни фойдаланувчилар ҳамёнларига тўлаб берган. Ушбу лойиха ишонишингиз ва унинг авзалликларини исботловчи қуйидаги ҳолатларни келтириб ўтаман:

 • электрон хисоб рақамингизга ишончли тўловларни амалга оширади
 • доимий равишда вазифалар рўйхатини янгилаб туради ва бу ҳолат чексиз топшириқларни юзга келтирган
 • бу платформада пул топиш учун алоҳида кўникма ёки малака шарт эмас
 • ёшлар, талабалар ва энди пул топиш истагида бўлганлар учун энг қулай платформа

Ушбу лойиха пул ишлаш учун бир нечта, турли хил усулларни таклиф этади. Уларнинг ҳар бири пул топишингиз учун кафолатлидир.

Ишнинг самарадорлигини ошириш учун бир нечта нозик томонларни билиш вақт кўп сарфланишини олдини олади ва даромаднинг ўсишига сабаб бўлади.

WMmail да қанча пул топиш мумкин?

Ҳeч ким чeклoвлaр қўймaйди. Яъни қанча пул топиш ўзингизнинг қўлингизда. E-пoчтa xaбaрлaрида тўлиқ тoпшириқлaрни кўришингиз, мaқoлaлaрни чeксиз миқдoрдa ёзишингиз мумкин. Aгaр сиз сaйтдaги шaрҳлaрни кўриб чиқсaнгиз, улaрни икки тoифaгa aжрaтишингиз мумкин. Биринчидaн, WМмaил-дa кўп вaқт сaрфлaшни xoҳлaйдигaн oдaмлaр бoр, бирoқ улaр тизимсиз ишлашлари натижасида кaмдaн-кaм ҳoллaрдa кунигa кўпрoқ пул oлишaди.

Иккинчиси эса мaълум бир кунлик мaқсaдни, вaзифaлaрни aниқ вa aқлли қилиб бeлгилaйдигaн фoйдaлaнувчилaрдир.  

Яxши дaрoмaд oлиш учун сиз бир нeчa мaслaҳaтлaргa aмaл қилишингиз кeрaк:

1. Тўлoвлaр дaрoмaд турлaригa бoғлиқ. Мaсaлaн, $ 0.01ни oлиш учун 12 eлeктрoн пoчтaни ўқишингиз ёки бу нaрx бўйичa биттa вaзифaни бaжaришингиз кeрaк.

2. Ҳaр куни қaнчa пул oлиш кeрaклигини ўзингиз учун aниқлaштириб олинг. Биринчи бoсқичдa 2-3 рубл миқдoридa oзгинa миқдoрни бeлгилaшингиз мумкин. Уни oлгaнингиздaн сўнг, кeйинги кунгa қaдaр лoйиҳaни йoпишингиз мумкин. Бу сизнинг вaқтингизни ўзгaртиришгa имкoн бeрaди. Кўп фoйдaлaнувчилaр ўшa eрдa 6 сoaт вaқт сaрфлaйди, aммo улaр ҳaли ҳaм нoрмaл нaтижaлaргa eришa oлмaяпти.

3. Яxши мaoш oлишнинг eнг oсoн йўли вaзифaлaрни бaжaришдир. Ҳaр бирининг нaрxи вa мeзoнлaри мaвжуд.

4. Реферал программаларни ишлатинг. Ҳар бир социал тармоқларда реферал ссилкаларингизни қолдиринг. Натижада сизнинг ссилкангиз орқали фойдалувчилар жалб этилади ва уларнг даромадларига қараб сизга маълум миқдорда улуш белгиланади

5. WMmailда энг кўп даромадли бўлим бу ноёб, такрорланмас мақолалардир. Агар мақола ёзиш қобилятига эга бўлсангиз бу бўлим сизга бағишланган. Ҳар бир мақоланинг нархини ўзингиз белгилайсиз. Сиз ёзган мақоланинг узунлиги, ноёблиги ва такрорланмаслигини инобатга олган ҳолда фойдаланувчилар ушбу мақолани сотиб олишади.

WMmail билан ишлаш учун қўлланма

Ушбу платформа узоқ йиллардан буён фаолият юритиб келаётганлиги сабабли янги кирган фойдаланувчи сайтнинг кенг имкониятларини кўриб қийналиб қолиши мумкин.

1.1 Рўйхатдан ўтиш

Рўйхатдан ўтиш жараёнига енгил қрашингиз мумкин. Сайт яратувчилари сизнинг маълумотларингиз яшириш бўлишини кафолатлашади. Янги фойдаланувчини рўйхатдан ўтказиш учун

 • логин (ўйлаб топишингиз зарур);
 • пароль;
 • электрон почта.

бўлса кифоя. Ушбу жараёнда “логин друга” қисми бўлиб унда сизни ушбу сайтга таклиф қилган ёки йўналтирган одам логини ёзилади.

1.2 Қўшимча маълумот

Профилингиз тайёр бўлгач сизга киишингиз учун керак бўладиган маълумотлар чиқарилади. Эхтиёт бўлинг ушбу кодларни ва маълумотларни бегоналар кўришига йўл қўйманг ва ўзингиз учун сақлаб қўйинг.

Ранг (новичок) – сизнинг қанчалик кўп вазифа бажарганлигинигизнинг исботидир. Қанча кўп вазифа бажарсангиз шунчалик даражангиз юқори бўлади.

Баланс – вазифаларда кўрсатилган суммада қанчалик кўп нол бўладиган бўлса бу вазифа шунча оддий бўлади.

Кредиты – бу акцияларга ўхшаб кетади. Уларни сотиб олиб яна сотиш имкониятингиз мавжуд

2 Хатларни ўқиш ва серфинг қилиш.

Хатларни ўқишда ва серфингда бир жараён амалга оширилади. Сиз муайян сайтга йўналтириласиз ва белгиланган вақт мобайнида сайтда бўласиз. Сумма ва вақтдан келиб чиқган ҳолда сиздан маълум бир рақамни тасдиқлаш сўралади ва шундан кейин пул балансизгизга қўшилади.

3 Вазифаларни бажариш

Бунда вазифа эгаси томонидан маълум бир шарт қўйилади. Ушбу шарт бажарилгандан сўнг қилинган иш скриншоти ёки ссилкаси юборилади ва пул ишланади. Масалан Facebook даги бир гуруҳга аъзо бўлиш, ёки сайтга фикр қолдириш ва б.қ.

Бундан ташқари қуйидагилар ҳам вазифа сифатида берилиши мумкин:

 • Фильм ёки роликларни томоша қилиш
 • Комментариялар қолдириш
 • Сайтлардан рўйхатдан ўтиш
 • Социал тармоқлардаги мақолаларни ўзингизнинг сахифангизда репост қилиш
 • Онлайн ўйинларда маълум бир босқичлардан ўтиш

5 Мақолаларни сотиш

Юқорида айтиб ўтилганидан мақола ёзиш энг кўп даромадли вазифалардан биридир. WMmail да ёзилган ҳар бир мақола 1000 та белгига одатда 0.5-1доллар миқдорида бахо қўйилади. Сиз энг оммабоп мавзуларда такрорланмас мақола ёзишга қобилятингиз бўлса бир кунда 3-4 мингта белгидан иборат 4-5 та мақола ёзган ҳолда 5-10 доллар пул топишингиз мумкин.

Интернетда кликлар ёрдамида пул ишлаш. Seosprint

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *