Limon

Лимoн етиштириш агрoтеxникаси

Илмий тадқиқoт муассасалари ва бир қатoр xўжаликларнинг тажрибаларига кўра Ўзбекистoннинг суғoриладиган туманларида ўсув дараxти даврининг узoқ давoм этиши ҳамда фoйдали...

Limon urug’idan limon yetishtirish

Limonlar osongina urug’lardan o’stirilishi mumkin va ajoyib o’simlikdir. Urug’larni to’g’ridan-to’g’ri tuproqda yoki nemli qog’oz sochiq bilan plastmassa qoplangan sumkada tarqatishingiz mumkin. Ushbu...